CHARAKTERISTIKA PULTOVÉHO ZASTREŠENIA ROBY® S ODVETRANOU VZDUCHOVOU MEDZEROU - VÝHODY
  • Zmiernenie priebehu teplotného spádu v celkovej hrúbke obvodovej steny
  • Priebežné odvetrávanie vlhkosti z kondenzácie - ako ochranu drevenej konštrukcie zabezpečuje spodné odvetranie 30 mm
  • Klaiscké odvetranie priestoru pod krytinou zabezpečuje - horné odvetranie 50mm s poistnou hydroizoláciou
  • V zime zvýšená teplota na povrchu tepelnej izolácie - úspora energie na vykorovanie
  • V lete znížená teplota na povrchu tepelnej izolácie - úspora energie na chladenie
  • Pri zaťažení domu hlukom - ťažká krytina BRAMAC hluk odráža, zdvojené odvetrávacie priestory obmedzujú jeho šírenie, masívna tepelná izolácia hluk pohlcuje